Remed


WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE1. W związku ze zmianami organizacyjnymi spowodowanymi trwającym stanem pandemii, w poradni nie obowiązują wcześniej wyznaczone godziny przyjęć na zabiegi.


2. Pacjenci są wpuszczani na zabiegi indywidualnie przez personel poradni z zachowaniem obowiązku przebywania maksymalnie 1 osoby na 15 m2.


3. W pomieszczeniach poradni każdy pacjent jest zobowiązany nosić prawidłowo założoną maseczkę lub przyłbicę ochronną. Przy wejściu do każdego z pomieszczeń należy zdezynfekować dłonie.


4. Każdy pacjent każdorazowo wypełnia ankietę dotyczącą stanu zdrowia. Osoby z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura ciała, itp.) proszone są o rezygnację czasową z zaplanowanych zabiegów rehabilitacyjnych.


5. Pacjenci nie wnoszą na teren poradni zbędnych przedmiotów /zakupy, torby, itp./ i nie korzystają z telefonów komórkowych.


6. Pacjenci powinni przychodzić na zabiegi w odpowiednim dostosowanym stroju. Pomieszczenia szatni i WC nie są dostępne dla pacjentów.


7. Zabiegi masażu i hydroterapii nie są wykonywane.


8. Pacjenci na zabiegach są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń personelu poradni.

C.R.M. REMED - ul. Rakowicza 4, 87-100 Toruń, (56) 645 86 85, crm.remed@gmail.com

Powrót do treści | Wróć do menu głównego